No inicio desta secuencia didáctica seremos receptores. Será o outro centro escolar o que inicie o proceso, enviándonos unha serie de cartas persoais dirixidas a cada neno e nena. O criterio para elixir as parellas realizarase a través dunha fotografía colectiva enviada previamente polo grupo receptor.

No caso de ser emisores seguiremos a mesma secuencia pero facendo fincapé especial na análise de diferentes tipos de cartas, antes de reflexionar sobre as súas características (función, autores, relación co real, fórmulas fixas, formato, léxico e estrutura). Comezariamos no apartado 2.

 

Etiquetas (palabras clave):